medpozyczka.pl

Zadbaj właściwie o swój portfel.

FAQ

 • Czym jest właściwie kredyt gotówkowy?

  Kredyt gotówkowy jest krótkoterminowym pożyczeniem określonej kwoty pieniężnej w oparciu o umowę. W tym procesie kredytowym występują dwie strony - Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca. Pożyczkodawca zgodnie z umową jest zobowiązany do udostępnienia określonej kwoty pożyczkobiorcy. Z kolei ten drugi odpowiedzialny jest za spłacenie pożyczonej sumy wraz z jej składnikami w miesięcznych ratach. Cały proces uzyskania pożyczki jest szybki i nieskomplikowany. Wszystkie formalności można załatwić nie wychodząc z domu. Kwota pożyczki zostaje przelana na wskazane konto po pozytywnej ocenie wniosku pożyczkobiorcy.

 • Ile muszę zapłacić za usługi serwisu medpozyczka.pl?

  Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Nie ma tutaj żadnych ukrytych opłat lub tzw. „haczyka” przy generowaniu wniosku o udzielenie pożyczki.

 • Jaką kwotę można uzyskać?

  Kwestia wysokości kredytu leży przede wszystkim po stronie oferty Pożyczkodawcy. Nasi Partnerzy samodzielnie określają minimalne oraz maksymalne progi świadczonych finansowań. Z reguły te „widełki” rozciągają się od kilkuset złotych, a nawet do kilkunastu tysięcy złotych. By dobrać optymalną ofertę dla siebie, wystarczy zapoznać się z warunkami Pożyczkodawców.

 • Jak wygląda okres spłaty?

  Spłaty pożyczki gotówkowej dokonuje się w terminie od 5 dni zawarcia umowy do pełnego roku kalendarzowego.

 • Jak otrzymam aplikowaną kwotę?

  Pożyczkodawcy decydują w jaki sposób przydzielają kredyt pożyczkobiorcy. Przyjęło się, że najczęstszą formą przekazania dodatkowych środków pieniężnych jest przelew na wskazane konto bankowe. Taki sposób dostarczenia gotówki charakteryzuje się wyjątkową szybkością realizacji, bowiem zaledwie w przeciągu kilku godzin od pozytywnej weryfikacji pieniądze znajdują się na koncie pożyczkobiorcy. Niemniej złożenie aplikacji w dzień świąteczny lub w trakcie weekendu skutkuje realizacją przelewu w następnym dniu roboczym.

 • Jakie wymagania stawiają Pożyczkodawcy?

  Trudno przedstawić wszystkie możliwe oczekiwania, które mogą pojawić się po stronie Pożyczkodawcy. Każdy z naszych Partnerów ma prawo do własnych preferencji. Jednakże istnieją pewne standardy, które musi spełniać każdy, kto ubiega się o pożyczkę. Na pewno do takich wymagań należy pełna zdolność do czynności prawnych i ukończony 18 rok życia. Pożyczka nie zostanie udzielona osobie niepełnoletniej. Potencjalny pożyczkobiorca musi także posiadać polskie obywatelstwo. Nie bez znaczenia jest także zdolność kredytowa, która określa wiarygodność regularnej i terminowej spłaty zaciągniętych należności.

 • Czy moje dane są bezpieczne?

  Gwarantujemy pełną ochronę danych osobowych, do których zobowiązuje nas powszechne obowiązujące prawo oraz nasz własny Regulamin i Polityka Prywatności, o której można poczytać w odpowiedniej zakładce na naszym serwisie. Dodatkowo zabezpieczamy serwis specjalnym protokołem szyfrowania SSL, dzięki któremu żadne osoby trzecie nie są w stanie uzyskać danych wysyłanych drogą sieciową. Ponadto, korzystamy tylko z tych danych, które są niezbędne do uzyskania pożyczki, jak: imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer PESEL czy numer telefonu.

 • Jak długo czeka się na uzyskanie pożyczki?

  Wyłączając okoliczności niespodziewane, które mogą przytrafić się również Pożyczkodawcy, uzyskanie pożyczki jest proste i szybkie. Cały proces opiera się o 3 etapy. Wypełnienie formularza leży po stronie potencjalnego Pożyczkobiorcy. Następnie weryfikacja danych osobowych oraz kontaktowych trwa z reguły zaledwie kwadrans. W końcu przelew bankowy realizowany jest błyskawicznie i trwa do kilku godzin. W efekcie pożyczkę gotówkową można uzyskać tego samego dnia, w którym staramy się o nią.

 • Jaką kwotę mam do spłaty?

  Pobierając pożyczkę gotówkową zobowiązujemy się do ratalnej spłaty wszystkich należności. Rzeczywisty koszt pożyczki rozciąga się także na prowizje, odsetki i często też na ubezpieczenie. Wszystkie te informacje są przekazywane bezpośrednio przez Pożyczkodawcę jeszcze przed podpisaniem umowy. Żadne koszty nie są ukryte. Należy także liczyć się z sytuacją, gdy w przypadku nieterminowej spłaty, będziemy musieli ponieść dodatkowe koszty.

 • Co, jeśli nie jestem w stanie uregulować spłaty w terminie?

  Trzeba wiedzieć, że w przypadku braku możliwości spłaty pożyczki w terminie istnieją różne procedury zależne od preferencji Pożyczkodawcy. Z reguły u większości naszych Partnerów istnieje możliwość przedłużenia czasu spłaty pożyczki. Dokładne omówienie warunków oraz zasad skorzystania z takiej możliwości następuje jeszcze przed podpisaniem umowy. Zwykle należy wypełnić i wysłać do Pożyczkodawcy odpowiedni wniosek i poczekać na jego akceptacji. W zasadzie można uzyskać od kilku dni do nawet całego miesiąca przedłużenie. Sama procedura przedłużenia czasu spłaty wiążę się z dodatkowymi opłatami.

 • Jakie dane muszę podać, aby uzyskać pożyczkę?

  Wszystkie dane, które należy podać we wniosku są niezbędne do uzyskania pożyczki. Przede wszystkim potencjalny pożyczkobiorca musi podać swoje dane osobowe, jak imię, nazwisko oraz numer PESEL albo numer dowodu osobistego bądź numer paszportu (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość). Następnie, wymagane są także dane kontaktowe, czyli adres e-mail i numer telefonu, dzięki którym Pożyczkodawca, będzie mógł skontaktować się z pożyczkobiorcą. Konieczne będą także informacje dotyczące historii kredytowej oraz możliwości spłaty pożyczki, czyli wysokość miesięcznych dochodów oraz stan cywilny. Na samym końcu wniosku, należy podać numer konta bankowego, na który ma zostać przesłana kwota pożyczki.

 • Czy mogę pobrać więcej niż jedną pożyczkę w tym samym czasie?

  Istnieje możliwość pobrania kolejnego kredytu mając już jeden do spłacenia. Opiera się on o limit przyznany przez Pożyczkodawcę. Limit z kolei jest określany na podstawie analizy historii kredytowej i możliwości ratalnego spłacania. W praktyce to wygląda mniej więcej tak, że jeżeli pobraliśmy pożyczkę 1000 złotych przy przyznanym limicie 5000 złotych to znaczy tyle, że możemy pobrać jeszcze 4000 złotych kredytu. W przypadku osiągnięciu limitu, kolejna pożyczka może być niemożliwa. By dowiedzieć się więcej, należy zapoznać się z ofertą danego Pożyczkodawcy.

 • Czy mogę spłacić pożyczkę gotówkową przed czasem?

  Pożyczkobiorcy, którzy mają możliwość spłacenia pożyczki wcześniej mogą to uczynić na co najmniej 3 sposoby. Mowa oczywiście o podwójnych ratach, spłacie części pożyczki lub o spłacie całości.W każdym wypadku zostają zredukowane koszty związane ze składnikami kredytu, czyli prowizjami i odsetkami o okres, który się skrócił.. Podwójne raty polegają na tym, że płacimy każdego miesiąca płacimy wysokość nie jednej raty, lecz dwóch, przez co okres spłaty skraca się o połowę. Częściowe lub całkowite spłaty pożyczki działają na tej samej zasadzie – skracają czas zakończenia spłaty.

 • Czy uzyskam pożyczkę gotówkową posiadając inne zobowiązania finansowe?

  W przypadku, gdy posiadamy inne zobowiązania i spłacamy raty istnieje szansa uzyskania pożyczki gotówkowej. Warunkiem oczywistym jest unormowana sytuacja z innymi należnościami. Pożyczkodawca ma prawo sprawdzić, czy nasze dane widnieją w Biurze Informacji Kredytowej i czy spłacamy nasze zobowiązania należycie, tj. regularnie i w terminie. Jeżeli okoliczności, w których aplikujemy o pożyczkę gotówkową są sprzyjające, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Pożyczkodawca podejmie decyzję o udzieleniu pożyczki.

 • Gdzie mogę zadać dodatkowe pytania?

  W przypadku pojawienia się wątpliwości lub dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu. Wystarczy skorzystać z formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie w zakładce „Kontakt”. Po zapoznaniu się z Twoimi pytaniami, skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe i udzielimy wyczerpujących informacji na interesujący Cię temat.